Se alla

Kategori: Aktuellt

11 mars 2020

Åstorp kommun har problem

Åstorps kommun har problem. Till stor del beror det på bristande framförhållning. Det saknas en plan för byggande av bostäder och lokaler som förskolor.…

28 oktober 2019

Hur ser SD nu på miljöskandalen i Åstorp?

Åstorpsalliansen är spänd inför beslut på måndagskvällens kommunfullmäktige Måndagen den 28 oktober skall Åstorps kommunfullmäktige fatta beslut om deponin vid Norra Vallgatan intill Humlebäcken.…

10 juni 2016

Motion gällande partistöd

Till Åstorps Kommunfullmäktige Motion 2014-11-03 beslöt Åstorps Kommunfullmäktige om kommunalt partistöd för mandatperioden 2014-2018. Beslutet blev att varje parti i fullmäktige skall erhålla 15000…

8 juni 2016

Ansvarsfull migration

Insänd till NU Ansvarsfull migration måste gå hand i hand med ansvarsfull integration.   Med ett ökat antal flyktingar, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare ställs stora…

29 april 2016

Insändare Partistöd

Partistöd i Åstorp. Varje politiskt parti i Åstorps Kommunfullmäktige har ett ekonomiskt stöd från kommunkassan. Stödet skall vara till för att kunna bedriva politisk…

19 april 2016

Insändare idrottshall

Folkpartiet vill ha en ny idrottshall, eftersom efterfrågan på halltider överstiger tillgången. Idrottsföreningarna vill ha ändamålsenliga hallar som tillgodoser deras olika krav. Åstorpsborna behöver…

19 april 2016

Budgetförslag

Ökat antal flyktingar, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring ställer stora krav på samhället som svenskundervisning, bostäder och arbeten. Fler människor med annat modersmål som bosätter sig…

19 april 2016

Insändare

  Helsingborgs Dagblad har på ett förtjänstfullt sätt skildrat politikers och andra kommuninvånares åsikter om den senaste giftskandalen på Norra Vallgatan i Åstorps kommun.…

19 april 2016

Idrottshall

Folkpartiet vill ha en ny idrottshall, eftersom efterfrågan på halltider överstiger tillgången. Idrottsföreningarna vill ha ändamålsenliga hallar som tillgodoser deras olika krav. Åstorpsborna behöver…