Se alla

Åstorp kommun har problem

Åstorpsalliansen (L, M, KD) ser problem med för lite byggande i kommunen och menar att det därför nu är både bostadsbrist och förskolekö.

Onsdag 11 mars 2020

Åstorps kommun har problem. Till stor del beror det på bristande framförhållning. Det saknas en plan för byggande av bostäder och lokaler som förskolor. Styret (S + C) väntar tills läget blir akut och då blir det temporära nödlösningar.

Ett akutläge idag är att människor bor i olagliga, undermåliga bostäder i brist på annat. Kommunen måste bygga lägenheter. Kvidingebyggen byggde 16 lägenheter 2018.

Ett annat ännu mer akutläge är att 40 barn saknar förskoleplats. Beslut om modulförskolor togs av kommunstyrelsen i september 2019.

Idag finns bygglov för modulförskola på Rågen, men inga moduler. För modulförskolan i Nyvång saknas fortfarande bygglovshandlingar. När det gäller ombyggnad till förskola av Oasen 1 och 2 saknas det också bygglovshandlingar.

En långsiktig planering saknas helt. Istället uppstår akuta situationer.

Åstorpsalliansen lämnade 2019-04-29 in en motion till kommunfullmäktige – Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 – 2025. Motionen sänds vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Sedan har inget hänt.

Lärarförbundet har i dagarna skickat en skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter där man påtalar bristen på ändamålsenliga förskolelokaler och skolor. Många små förskoleenheter som i de flesta fall inte är byggda för verksamheten utan tänkt som nödlösningar och sedan blivit permanenta.

Åstorpsalliansen har på många olika sätt försökt att påverka en utveckling framåt, skrivit olika motioner och lagt yrkanden utan framgång.

Åsa Holmén (L), ledamot i kommunfullmäktige

Bodil Hellberg (L), ledamot i bildningsnämnden

Wiveca Andreasson (M), ledamot i kommunfullmäktige

Hans Sundström (KD), ledamot i kommunfullmäktige

Källa: https://www.hd.se/2020-03-06/min-mening-astorp-kommun-har-problem