Se alla

Idrottshall

Ny Idrottshall

Tisdag 19 april 2016

Folkpartiet vill ha en ny idrottshall, eftersom efterfrågan på halltider överstiger tillgången. Idrottsföreningarna vill ha ändamålsenliga hallar som tillgodoser deras olika krav. Åstorpsborna behöver en idrottshall dit man kan gå och se innebandymatcher, gymnastikuppvisningar och mycket mera. Föreningarna ska förstås också träna i lokalerna.

Vid beslutet i Kommunfullmäktige lade Folkpartiet  fram kompletterande förslag som majoriteten inte biföll. Kloka förslag som förhoppningsvis tas med i det fortsatta arbetet. Förslag om att involvera idrottsföreningarna och skolorna i planeringen för att tillgodose deras behov på bästa sätt. Vidare föreslog vi att man skaffar sig en helhetssyn över alla föreningar som efterfrågar halltider. De befintliga hallarna behöver renoveras och underhållet planeras. Det behövs också en tydligare finansiering. Till sist föreslog vi att ritningsunderlaget och hallarnas tänkta framtida användning återrapporteras till ansvarig nämnd. Det är viktigt att lyfta blicken och också tänka på framtida behov i en växande kommun.

Folkpartiet har i olika politiska sammanhang drivit frågan om en ny hall och våren 2014 lämnade vi in en motion i ärendet. Det första steget om en ny hall är taget men mycket återstår. Vår förhoppning är att man visar öppenhet och delaktighet i utformningen av den nya hallen. Folkpartiet kommer fortlöpande bevaka och följa upp ärendet.

 

Åsa Holmen Fp                                    Bodil Hellberg Fp

Ledamot i Kommunfullmäktige            Ledamot i Bildningsnämnden