Se alla

Motion gällande partistöd

Kommunalt partistöd

Fredag 10 juni 2016

Till Åstorps Kommunfullmäktige

Motion

2014-11-03 beslöt Åstorps Kommunfullmäktige om kommunalt partistöd för mandatperioden 2014-2018. Beslutet blev att varje parti i fullmäktige skall erhålla 15000 kr/år och att varje mandat i fullmäktige skall erhålla 16500 kr/år.

Vi anser detta är att gynna större partier på bekostnad av de mindre partierna i fullmäktige. Syftet med partistödet är enligt kommunallagen Kap. 2 , § 9, att alla fullmäktigepartier skall kunna stärka sin ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får inte gynna eller missgynna något parti, vilket dagens system gör.

Även de mindre partierna har behov av att få ut sitt budskap till Åstorps kommuninnevånare såväl som de större partierna. Trycksaker, internutbildning, lokalhyra, utrustning m.m. är i stort sett på samma utgiftsnivå för alla partier och är därmed med nuvarande ordning mycket odemokratiskt och orättvist.

Vi yrkar därför…

… att senast inför mandatperioden 2018-2022 skall parti- och mandatstödet uppgå till totalt 12 av föregående års prisbasbelopp, varav 50% skall vara jämt fördelat partistöd och 50% skall vara mandatstöd. Med denna ordning sparar kommunens skattebetalare ca 90000 kr/år.

Åstorp/Hyllinge  160113

 

Åsa Holmén                                                 Jesper Lindström

Fullmäktigeledamot                                      Fullmäktigeledamot

Liberalerna                                                   Miljöpartiet.

Till Åstorps Kommunfullmäktige

Motion

2014-11-03 beslöt Åstorps Kommunfullmäktige om kommunalt partistöd för mandatperioden 2014-2018. Beslutet blev att varje parti i fullmäktige skall erhålla 15000 kr/år och att varje mandat i fullmäktige skall erhålla 16500 kr/år.

Vi anser detta är att gynna större partier på bekostnad av de mindre partierna i fullmäktige. Syftet med partistödet är enligt kommunallagen Kap. 2 , § 9, att alla fullmäktigepartier skall kunna stärka sin ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får inte gynna eller missgynna något parti, vilket dagens system gör.

Även de mindre partierna har behov av att få ut sitt budskap till Åstorps kommuninnevånare såväl som de större partierna. Trycksaker, internutbildning, lokalhyra, utrustning m.m. är i stort sett på samma utgiftsnivå för alla partier och är därmed med nuvarande ordning mycket odemokratiskt och orättvist.

Vi yrkar därför…

… att senast inför mandatperioden 2018-2022 skall parti- och mandatstödet uppgå till totalt 12 av föregående års prisbasbelopp, varav 50% skall vara jämt fördelat partistöd och 50% skall vara mandatstöd. Med denna ordning sparar kommunens skattebetalare ca 90000 kr/år.

Åstorp/Hyllinge  160113

 

 

Åsa Holmén                                                 Jesper Lindström

Fullmäktigeledamot                                  Fullmäktigeledamot

Liberalerna                                                 Miljöpartiet

Till Åstorps Kommunfullmäktige
Motion
2014-11-03 beslöt Åstorps Kommunfullmäktige om kommunalt partistöd för mandatperioden 2014-2018. Beslutet blev att varje parti i fullmäktige skall erhålla 15000 kr/år och att varje mandat i fullmäktige skall erhålla 16500 kr/år.
Vi anser detta är att gynna större partier på bekostnad av de mindre partierna i fullmäktige. Syftet med partistödet är enligt kommunallagen Kap. 2 , § 9, att alla fullmäktigepartier skall kunna stärka sin ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får inte gynna eller missgynna något parti, vilket dagens system gör.
Även de mindre partierna har behov av att få ut sitt budskap till Åstorps kommuninnevånare såväl som de större partierna. Trycksaker, internutbildning, lokalhyra, utrustning m.m. är i stort sett på samma utgiftsnivå för alla partier och är därmed med nuvarande ordning mycket odemokratiskt och orättvist.
Vi yrkar därför…
… att senast inför mandatperioden 2018-2022 skall parti- och mandatstödet uppgå till totalt 12 av föregående års prisbasbelopp, varav 50% skall vara jämt fördelat partistöd och 50% skall vara mandatstöd. Med denna ordning sparar kommunens skattebetalare ca 90000 kr/år.
Åstorp/Hyllinge 160113
Åsa Holmén Jesper Lindström
Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot
Liberalerna Miljöpartiet