Om

Jag är övertygad om att ett socialliberalt parti har en viktig roll att  roll att spela i svensk politik. Det behövs ett parti som verkar för att ge varje människa de redskap som krävs för att växa och utvecklas.
I Åstorp råder stor bostadsbrist, bristfällig integration och hög arbetslöshet.
Elever och lärare behöver en trivsam och stimulerande skola att arbeta i. Haganässkolan ska byggas om och nästa steg är en om- och tillbyggnad av Tingdalsskolan.

Jag ser även behov framöver att upprusta och förändra Björnekullaskolan.

Åstorp behöver trygghet och trivsel
på gator och torg. Kommunen behöver arbeta mer brottsförebyggande och involvera polisen mer.  Det finns även stora behov av en bemannad polisstation!

Åstorp behöver en ny sporthall och de äldre hallarna behöver underhållas med jämna mellanrum. Våra barn och ungdomar samt motionärer och elitidrottare behöver ha tillgång till en hall som fungerar för deras sport.

Bredband för alla oavsett tätort eller landsbygd. Tillgång till säker och snabb internet, telefoni och Tv.

Vilka frågor funderar du på?
Vad behöver vi förändra?
Din åsikt är viktig!

Åsa Holmén
Fritidspolitiker i Åstorp
Liberal gruppledare för Liberalerna i Åstorps Kommunfullmäktige
Gymnasielärare vid Svalöfs Gymnasium.