Se alla

Åsa Holmén

Kommun- och regionpolitiker. Kommunfullmäktigeledamot.

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ny mandatperiod och Liberalerna är i opposition. Vi satsar på att ett bättre Åstorp, vi kan bättre!

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige – Ledamot i regionfullmäktige

Bor på Björnås i Åstorp med min man Pelle och tre barn, Clara, Leo och Wera. Jag arbetar som gymnasielärare i Svalöv.

Åstorp Kan bättre!
 • Låt hela kommunen växa och landsbygdens intressen ska värnas.
 • Åstorps ska ha god tillgång till idrottshallar för alla.
 • Det ska råda trygghet och trivsel på våra gator och torg.
Skåne kan bättre!
 • Vård nära dig
 • Vård i rätt tid
 • En vård utan köer
 • En kollektivtrafik som är punktlig

Vilka frågor funderar du på?

Vad behöver vi förändra?

Din åsikt är viktig!

Åsa Holmén
Kommunpolitiker i Åstorp samt ledamot i Skånes regionfullmäktige
Liberal gruppledare för Liberalerna i Åstorps Kommunfullmäktige
Gymnasielärare vid Svalöfs Gymnasium.

3 december 2023

Budget 2024

I svåra tider med lågkonjunktur och hög inflation räcker resurserna inte till allt. Då är det viktigt att prioritera skola, vård och omsorg. Regeringen…

 • 9 maj 2023

  Nyheter Maj 2023

  Äldreomsorgen I kommunfullmäktige har Liberalerna i Åstorp under en tid drivit frågan om luftkonditionering på Vidåsen äldreboende.  Ola Nilsson, ersättare i kommunfullmäktige, gjorde en…

 • 8 maj 2023

  Besparingar på skolan är fel väg att gå!

  Förvaltningens förslag på besparingar för att få en budget i balans är mycket omfattande. Att minska lärartätheten och öka undervisningsramen trots ökade behov av…

Kontaktuppgifter

070 30 22 871 ...