Se alla

Besparingar på skolan är fel väg att gå!

Det nya styret ( SD, M, KD) sparar på skolan!

Måndag 8 maj 2023

Förvaltningens förslag på besparingar för att få en budget i balans är mycket omfattande. Att minska lärartätheten och öka undervisningsramen trots ökade behov av särskilt stöd, trots sjunkande skolresultat i läsförmåga, trots en överrepresentation av elever som inte slutför gymnasieskolan och trots att kommunen har en hög ungdomsarbetslöshet är inte rätt väg att gå. Risk och konsekvensanalyserna från respektive rektorsområde visar på alldeles för stora försämringar för att accepteras i ett välfärdssamhälle.

Vi Liberaler tycker att det är fel väg att gå, här måste bli ett omtag. Varje sparad krona i skolan är tiodubbelt förlorade krona i framtiden! Varje barn och ungdom som inte får möjligheten att utveckla sin fulla potential är en tragedi.

Det kan sparas en del i kommunens växande förvaltningar. Det är också möjligt att använda resultatutjämningsreserven, eftersom det de senaste åren har redovisats mycket stora budgetöverskott.

Det nya styret har en vision om ett varmare Åstorp med uttalat mål att få lugn och ro i klassrummet, samt få fler behöriga till gymnasiet. Hur ska detta uppnås.

För Liberalerna i Åstorp

Bodil Hellberg Åsa Holmén Tobias Borg