Se alla

Skolan Först

Spara inte på skolan!

Tingdalsskolan och Haganässkolan behöver renoveras, byggas ut eller byggas om

Tvärtom Åstorps skolor behöver alla tillgängliga medel för att säkerställa tillräckligt bra undervisning för våra barn. Det behövs en trygg skolmiljö och studiero. Syftet är att öka måluppfyllelse och få fler elever behöriga till gymnasieskolan.

Därför måste vi snart ha Haganässkolan och Tingdalsskolan byggklara. Det duger inte att ha trånga lokaler som kortsiktigt kompletteras med moduler. Elever och lärare är värda en optimal arbetsmiljö. Skolorna som ska byggas ska ha tillagningskök. God och näringsrik mat, som ger kraften för de studier våra elever behöver.

Sluta bussa eleverna till idrottslektioner. Bygg istället de två idrottshallarna som är planerade.

Både skolan och idrottsföreningar efterfrågar fler och bättre rustade lokaler.

Vi Liberaler tror på att allt börjar med en bra skola!