Om

Bodil Hellberg

Jag är en samhällsengagerad pensionär som försöker få genomslag för liberala värderingar i Åstorps kommun. Jag är ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i Bildningsnämnden.

Barn i Åstorp ska ha den bästa skolan.

Tre eftermiddagar i veckan hämtar jag mina olika barnbarn på förskola och skola, därför att jag tycker det är viktigt att hjälpas åt över generationsgränserna och att ha en nära relation till barn och barnbarn.

Jag arbetar som volontär för asylsökande, bland annat genom ett Språk café på Nyvångs bibliotek. Det är viktigt att på alla sätt hjälpas åt för att våra nyanlända ska integreras i det svenska samhället.

Jag är också sekreterare i Åstorps Riksteaterförening, som bidrar till ett ökat kulturellt utbud i Åstorp. Själv ser jag mycket teater och film och går på konserter.

Jag går stavgång vid Hyllingedammen och tränar på Gym. Jag spelar också litet golf när det blir tid över.