Se alla

Bodil Hellberg

Kommunpolitiker. Ordförande Liberalerna Åstorp.

Kontaktuppgifter

Uppdrag: Ordförande Liberalerna i Åstorp – Ersättare i kommunfullmäktige

Jag har förmånen att vara ordförande i Liberalernas lokalförening. Som förtroendevald är jag ersättare i Kommunfullmäktige, andre vice ordförande i Bildningsnämnden och ledamot i Samhällsberedningen.

Liberalerna i Åstorp arbetar alltid för att få genomslag för liberal politik. När vi efter höstens förhandlingar kunde bilda Åstorpsalliansen (M, KD, L) ökade möjligheterna. Vi kommer tillsammans att driva en offensiv oppositionspolitik.

Mitt kulturella intresse tar sig bland annat uttryck i deltagandet i Åstorps Riksteaterförening, där jag är sekreterare. Jag vill medverka till att ta mer kultur till Åstorp.

Som pensionär disponerar jag min tid, det känns bra. Förutom att vara med min familj så är mitt fokus nu på Åstorps politiken. Som vi Liberaler sa i valrörelsen; Åstorp kan bättre!

Åstorp Kan bättre!
  • Åstorp behöver långsiktiga planer för bostadsbyggande och en lokalförsörjningsplan för förskolor, skolor och idrottshallar.
  • Vi måste ta bättre hand om våra gamla, ensamheten är ett stort problem. Integration, trygghet, kultur och jämställdhet är andra viktiga frågor.
  • Jag brinner för att alla barn ska må bra, ha en bra skolgång och goda förutsättningar för vuxenlivet.
  • Jag sätter människors lika värde högt oberoende av bakgrund, etnicitet och sexuell läggning.
  • Trygghet och entreprenörskap bygger välfärd och  resurser till kommunen.

Vilka frågor funderar du på?

Vad behöver vi förändra?

Din åsikt är viktig!

Bodil Hellberg

 

 

3 december 2023

Budget 2024

I svåra tider med lågkonjunktur och hög inflation räcker resurserna inte till allt. Då är det viktigt att prioritera skola, vård och omsorg. Regeringen…

  • 8 maj 2023

    Besparingar på skolan är fel väg att gå!

    Förvaltningens förslag på besparingar för att få en budget i balans är mycket omfattande. Att minska lärartätheten och öka undervisningsramen trots ökade behov av…

Kontaktuppgifter

070 761 76 57 ...