Se alla

Underhåll av gator och trottoarer

Underhållet av vissa gator och trottoarer i kommunen är kraftigt eftersatta. Stora gropar i körbanorna finns överallt och medför olägenheter.

Vägarna behöver undehållas

En del trottoarer har höga åsar som spruckit och stora ojämnheter i skarvar och lagningar. För personer med gångsvårigheter och behov av gånghjälpmedel, rullstolar och barnvagnar har svårt att ta sig upp och kan i vissa fall vara direkt farliga. Även för gående i allmänhet är snubbelrisken stor. Då väljer man ofta att gå längst körbanan, vilket påverkar trafiksäkerheten.

Liberalerna vill satsa på underhåll av trottoarer och gator, så att framkomligheten främjas.