Se alla

Rätten till att vara åldersrik

Åstorps vision för kommunens äldreomsorg: ”Ge var dag ett innehåll”, är bra. Det gäller bara att leva upp till den.

Ensamheten kan vara svår för den som lever ensam hemma med hjälp av hemvården, eller för den som bor på ett äldreboende. För att bryta ensamheten är till exempel en pratstund, en lässtund eller en promenad viktig att personalen hinner med. På våra äldreboenden borde det finnas en dagstidning per avdelning som man kan läsa och prata kring. Det krävs tillräckligt med personal.

För att våra äldre ska kunna bibehålla rörligheten, rehabiliteras efter en sjukdom eller skada behövs bättre tillgång till fysioterapeuter inom äldreomsorgen. Professionell hjälp med rörelseträning och uppföljning av ordinerad träning, måste till i högre utsträckning.

De äldre behöver komma ut mer. Tid för promenader i den fria naturen. Möjligheten att ta ut vårdtagare på en cykeltur med cyklar anpassade för en rullstolar ger en frihetskänsla utan motstycke.

Tydliga och täta uppföljningar för den enskilde vårdtagaren ska vara en självklarhet för att status och ordinationer följs och inte förloras i all hast.

Wi-Fi ska finnas tillgänglig på alla kommunens äldre- och trygghetsboenden.