Se alla

Historiska minnesmärken i Hyllinge

Hyllinge har en intressant historia. Osäkert hur många av dagens Hyllingebor som känner till dess historia.

Liberalerna vill:

Motion till Åstorps kommun
Kommunfullmäktige 2017-10-30

Nu är det Hyllinges tur

Kvidinge har fått sin Pågatågsstation, cykelled, gatuombyggnad och sitt naturreservat vid Prästamarken.
Nyvångshögen är på gång för Nyvångsborna.
Åstorp har sitt Centrum 2,0, naturreservatet Kalvahagen och framtida stenbrottet.
Satsningarna i Hyllinge har uteblivit, trots dess intressanta historia.
År 1896 bildades Hyllinge Stenkols- och Lerindustri. En verksamhet med som mest 500 anställda, som tillsammans med sina familjer bodde i Hyllinge. Verksamheten avslutades 1978.
Läs om detta i boken “Guldgrävare i Hyllinge” av Erik Andersson.

Därför yrkar vi:
att kommunen upprättar en aktuell skötselplan för det forna tegelbruksområdet och gruvområdet tillsammans med publik information om tegeltillverkningen och kolbrytningen i Hyllinge.

Åstorp 2017 10 24

Åsa Holmèn ( L )
Gruppledare

Bodil Hellberg ( L )

År 1896 bildades Hyllinge Stenkols- och Lerindustri Aktiebolag av konsul P. Olsson. En verksamhet med som mest 500 anställda, som tillsammans med sina familjer bodde i Hyllinge. Verksamheten upphörde 1978. Om detta kan läsas i boken ”Guldgrävare i Hyllinge” författad av Erik Andersson.

Liberalerna vill att kommunen upprättar en aktuell skötselplan för det forna tegelbruksområdet och gruvområdet tillsammans med offentliga informationstavlor om tegeltillverkningen och kolbrytningen i Hyllinge.

Hyllinge grufva

I detta ärende har vi skrivit en motion till Kommunfullmäktige.