Se alla

EU-valet 2019

Det viktigaste valet sedan Sverie gick med i EU

Sverige och Europa står inför mycket stora utmaningar som bara kan hanteras genom ett djupare samarbete.

 

  • Det gäller klimatet – mänsklighetens stora ödesfråga.
  • Det gäller brottsbekämpningen – kraftfullare insatser mot terrorism och organiserad brottslighet som knark- och vapensmuggling.
  • Det gäller tillväxten och jobben – att skapa bättre möjligheter för företag att starta och växa på Europas gemensamma marknad och underlätta handel med andra länder

 

Vi kan även se en allt starkare kraft som vill motverka ett fördjupat arbete inom EU.

Intolerans, demokrati och yttrande friheten sätts på undantag i Ungern. Högerextrema Marine Le Pen i Frankrike och Geert Wilders i Nederländerna propagerar för att lämna EU. Partier som Sannfinländarna i Finland, Dansk Folkeparti i Danmark och Jobbik i Ungern verkar för att lämna EU.

Detta skulle innebära att den Europeiska Unionen skulle falla offer för krafter som en gång var anledningen till att Unionen skapades efter andra världskriget.

Vi Liberaler är den absoluta motpolen till dessa värderingar. Vi vill ha ett enat Europa som tar lärdom av det förgångna och fortsätter driva Europa framåt för att stärka alla medborgares möjligheter att nå sina drömmars mål, oavsett härkomst, livsåskådning eller läggning.

Den 26 maj, 2019 är det dags att ta ställning. Vad vill du se? Ett Europa där Sverige sitter på läktarna, eller ett Sverige som aktivt påverkar den politik som förs i Europa.

Vi Liberaler vet vad vi vill och har medlen för att göra det.

Läs på om vår EU-politik

Liberalerna Åstorp

kontakt: mattias.strand@liberalerna.se