Se alla

Åstorps utveckling

Åstorp behöver spänna bågen och utvecklas!

Liberalerna vill:

  • Åstorp behöver trygghet och trivsel på gator och torg.
  • Åstorp behöver ha en öppen polisstation och närvarande poliser.
  • Åstorps bredbandsutbyggnad ska inte bara gälla för de som bor i Åstorp utan även utanför, i våra byar och på vår landsbygd.
  • Åstorp ska ha en levande landsbygd med avloppslösningar som tas fram i samförstånd med de som bor utanför tätorterna. I en del fall är det kommunalt avlopp och i andra fall passar det med minireningsverk.

Låt alla byar i kommunen växa med ett levande och tryggt centrum i Åstorp.

Bilden: Gamla Torg Åstorp

Ordning och reda i kommunens ekonomi för att möjliggöra satsningar på barnomsorg, skola och vård!

Under den senaste mandatperioden har S och C upprepade gånger visat att de inte har kontroll över kommunens styrning och ekonomi. Mycket pengar har använts till att köpa ut och rekrytera chefer. Ledarskapet brister hos de styrande när både bildningsförvaltning och socialförvaltning har återkommande problem med att hålla sin budget och har problem med att rekrytera personal med rätt kompetens.

Lärare och elever behöver ha en trivsam och stimulerande skolmiljö att arbeta i. En utbyggnad av Tingdalsskolan måste genomföras. Björnekullaskolan behöver en upprustning för att kunna ta emot ett ökat antal elever framöver.