Om

Jag heter Mats Lindskog och representerar Liberalerna i Åstorp. Jag är en  40-talist, och har varit aktiv i Åstorpspolitiken sedan 80-talet. Jag bor i Hyllinge med fru, och vi har 3 utflugna barn.

Som Liberal tror jag på ett öppet samhälle där alla känner sig behövda och kan utvecklas. Men också att vi har ett socialt skyddsnät för de som inte klarar av allt på egen hand. Vidare tror jag att småföretagen är ”motorn” som får hjulen att snurra i Sverige. Ett samhälle är inte starkare än den svagaste länken. Därför är det mycket viktigt att vi har ett rättssystem som fungerar utan korruption och svågerpolitik. Utbildningsväsendet är också en förutsättning för ett bra samhälle. I Åstorp vill jag speciellt jobba för…

… en gång-cykelväg Hyllinge-Åstorp

… bygga små billiga lägenheter för studerande, utflugna barn m.fl.

… mindre reglering vid ”fri bebyggelse”

… ökad lärartäthet i skolan

… parboendegaranti inom äldreomsorgen

Denna mandatperiod är jag utsedd till ledamot i kommunrevisionen, där vi granskar olika förvaltningar så att beslut m.m. efterföljs.”

Mats Lindskog