Se alla

Insändare skolorna i Åstorp

Torsdag 8 mars 2018

Liberalerna i Åstorp tycker alltid att skolfrågorna är lika viktiga. Därför blir vi oroliga när olika partier i Åstorp vill hänskjuta akuta skolproblem till valrörelsen 2018.
Socialdemokraterna och Centern tillsammans med Sverigedemokraterna har under det här året och även i nästa års budgetförslag lagt en besparing på Åstorps skolor. De styrande som säger sig vilja satsa på skolan väljer att göra neddragningar på 2.8 miljoner, vilket innebär en minskning av 5-6 lärartjänster. Låt inte skolan bli en slagpåse i valrörelsen. Våga ta beslut och se till så att skolan får den satsning som är så välbehövlig.

Majoriteten väljer att skjuta på en utbyggnad av Tingdalsskolan och förhalar en ny idrottshall på Haganäsområdet. Men lärare och elever har inte tid att vänta. Nödvändiga beslut för Haganässko-lan, Tingdalsskolan och idrottshallarna måste tas i Kommunfullmäktige under 2017. Elever och lärare är värda en bättre arbetsmiljö.

Den styrande majoriteten skjuter gärna skolproblemen framför sig. Majoriteten har också haft svårt att i tid inse vilka stora volymökningar som drabbat både förskolor och skolor i kommunen. Moduler har därför blivit en kortsiktig och dyrbar lösning. Rågenskolan fick tre moduler vid terminsstarten, Tingdalsskolan har redan tre moduler och väntar inom kort ytterligare fyra stycken. Eleverna på Tingdalsskolan åker fortfarande buss till idrott och slöjd.
Haganässkolans undermåliga lokaler har under lång tid varit kända i kommunen och nu hotar skyddsombudet att stänga en del av skolan.
Liberalerna har i flera år kämpat för en utbyggnad av Tingdalsskolan och nya idrottshallar i Åstorp.

Åsa Holmén ( L )
Ledamot i Kommunfullmäktige

Bodil Hellberg ( L )
Ledamot i Bildningsnämnden