Se alla

Hur står det till med Facebooks policy då det kommer till HBTQ-personers synlighet?

Liberalerna i Åstorp står för alla människors lika värde

Tisdag 14 maj 2019

Under dagen har HBT-liberaler SYD skickat ut en reaktion på Facebooks policys angående en film som inte kunnat marknadsföras på sociala medier då den handlar om ett öppet Europa för alla. Filmen är 1 minut och 25 sekunder lång och visar två män gåendes hand i hand genom en park. Paret kysser varandra. Den filmsekvensen är 10 sekunder lång och avslås som marknadsföring på vår Facebook sida.

Vi Liberaler står för ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle och människors lika värde. Därför ställer vi oss bakom HBT-liberalernas skrivelse.

Hur står det till med Facebooks policy då det kommer till HBTQ-personers synlighet? Undrar HBT-Liberaler SYD

I världen, i Europa och i Sverige kan vi se att högervindar tilltar som skapas av höger extrema krafter och religiösa fundamentalister, som påstår sig företräda någon av de stora världsreligionerna.
I Brunei har man under våren antagit en lag som gäller muslimer, vilket öppnar upp för att, om tre rättrogna muslimer bevittnat eller misstänker att en person är homosexuell och muslim, kan stenas till döds.

I vissa delstater i USA, där starka evangelikala församlingar sätter sin prägel, låter man församlingar sköta HBTQ-personers – inte sällan barn och ungdomar som enbart misstänks vara homosexuell – ”återhetrosexualiserande” (anm. eget skapat ord) genom handpåläggning och bön i hopp om att hela den personen från sin homosexualitet.

Det finns högerextrema grupper som tar lagen i egna händer för att tillsammans gå ut i flera länder för att söka upp homosexuella för att, antingen misshandla eller döda, dessa.
I flera Afrikanska stater, ser staten mellan fingrarna med korrigerande våldtäkter för att, genom sex med en lesbisk kvinna, visa på den ”rätta” läggningen för en kvinna.

I Moldavien har man inrättat koncentrationsläger för HBT-personer, vilket en företrädare för ett parti här i Skåne tyckte var ”coolt”.

I Sverige märker vi mycket sällan något motstånd som HBTQ-personer. Vi möts ofta med öppna armar, men vi har fortfarande en lång väg att gå, för att komma till den punkt då inga ögonbryn höjs, sänks eller rynkas då man som HBTQ-person kommer ut. Det är en lång väg fram till den dag då föräldrar inte oroas av sin son eller dotter sexualitet. Det är en lång väg till den dag då släkt och vänner inte reagerar på om du kommer med din samkönade partner och visar sin kärlek till varandra.
Fördelen vi har här i Sverige är public service som enligt lag ska vara opartisk och inte sprida hatpropaganda för att få mediestöd. Det är grunden till en god rapportering som varken tar ställning för eller emot minoriteter utan belyser de utsattas situation i samhället.

Sverige är ett av de mest öppna länder i världen då det kommer till HBTQ-personers lika rätt. 1944 avkriminaliserades homosexualitet i svensk lag. 1979, då Barbro Westerholm (L) var socialstyrelsens generaldirektör, togs sjukdomsstämpeln på homosexuella bort från läkarlexikon och räknades inte längre som en sociopatisk personlighetsstörning, utan som vilken människa som helst.

Detta öppnade möjligheterna för en vidare normalisering av HBTQ-personers fri- och rättigheter. 1995 infördes ett s.k. registrerat partnerskap som lät HBTQ-personer officiellt visa sin kärlek, men det registrerade partnerskapet jämställdes inte med giftermål, då det fanns skillnader i lagtexterna.
2009, för 20 år sedan gavs HBTQ-personer möjligheten att, som alla andra par, att gifta sig och genom det inneha samma rättigheter som vilket par som helst.

I Sverige går vi alltså framåt, och låter kärlek vara kärlek i sann och fri liberalanda. Men trots våra stora steg och vår öppenhet, så hinner inte resten av världen med.

Sociala medier, som YouTube, Twitter, Instagram och Facebook, som är grundade, och som är störst i USA, där höger- religiösa krafterna är så otroligt mycket starkare än i vårat sekulariserade land, att dessa storföretag allt mer korrigerar sina policys för att överensstämma med dessa krafter. Detta har inneburit att dessa medier har infört nya algoritmer som söker upp ”känsligt” innehåll och avslår eller sätter en varnings text på det delade inlägget. Detta har sina fördelar i att hatpropaganda inte längre kan kan spridas fritt. Men nackdelen är att även kärleksbudskap refuseras. Många öppna HBTQ-personer, som tidigare var mer synliga nu sätts på undantag och nekas att marknadsföring på dessa medier.

Det är EU-val den 26/5. Partier behöver nå ut till sina väljare med den information som behövs för att kunna ta ställning i vilket parti som representerar deras värderingar. Den 11/5 försökte en av våra lokalföreningar i Liberalerna att marknadsföra en video på Facebook som ansågs representera hela vår politik i EU-valet. En film som är 1 minut och 25 sekunder. Filmen handlar om vår inställning till ett starkt, öppet och fritt Europa. 10 sekunder av filmen visas ett killpar som håller varandra i handen och sekvensen slutar med att paret kysser varandra. Beslutet om avslag för marknadsföringen relateras till Facebooks policy gällande ”Sexuellt antydande innehåll”.
Vi HBT-liberaler ställer oss frågorna;

  1. Varför nekas politiska budskap inför ett val att marknadsföra ett inlägg som tydligt tar ställning för ett öppen Europa?
  2. Hur fungerar Facebooks granskningar och policys gällande HBTQ-personers exponering?
  3. Nekas marknadsföringen baserad på de 10 sekunder då killparet visas?
  4. Nekar Facebook alla HBTQ-event från att marknadsföras?

HBT-Liberaler var Sveriges första politiska HBTQ-förbund och har sedan 1980 varit en aktiv liberalkraft för alla människors lika värde. I Skåne och Blekinge är vi med på alla HBTQ-event som marknadsförs på en gemensam HBTQ-event kalender. Med oss har vi aktiva Liberaler inom riksorganisationen som stolt står med oss HBTQ-personer och förmedlar att ”Love is Liberal”. I flera prideparader har vi varit den största gruppen då vi tillsammans går genom våra städers gator tillsammans med våra vänner i hela HBTQ-världen oberoende av härkomst, livsåskådning och politisk tillhörighet. Vårt deltagande baseras inte på kampanjande utan Liberalernas öppna och fria stöd för alla människors lika värde.

Det är av högsta vikt att vi står stolta tillsammans oberoende av sexuell tillhörighet, kulturell tillhörighet, politisk tillhörighet eller religiös tillhörighet. Huvudsaken är att vi står upp tillsammans mot intolerans, våld, hot, straff och dödsdomar som i många länder runt om i världen är en realitet. Vi i Sverige kan stå upp mot detta då vi lever i ett fritt land som inte dömer någon för sin sexualitet.

Därför reagerar vi nu kraftfullt på de policys, algoritmer och svaga engagemang det stora sociala medieföretagens svaghet mot krafter som vill motverka alla människors lika värde.

Max Hartler (L) – ordf. HBT-Liberaler SYD – Malmö, Klagshamn

Mattias Strand (L) – Åstorp

Jelena Dojcinovic (L) – Landskrona

Bodil Axelsson (L) – Åstorp

Åsa Holmén (L) – Åstorp

Mattias Jonsäter (L) -Åstorp

Monica Glans (L) – Åstorp